Hiihtokoulu Anssi Pentsinen logo

Hiihtokoulu.fi

Tietosuojaseloste

Anssi Pentsinen Consulting Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste  

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä


Anssi Pentsinen Consulting Oy
Maistraatinkatu 5 D 90
00240 Helsinki
+ 358 40 761 5743
anssi.pentsinen@hiihtokoulu.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Anssi Pentsinen Consulting Oy
Maistraatinkatu 5 D 90
00240 Helsinki
+ 358 40 761 5743
anssi.pentsinen@hiihtokoulu.fi

 1. Rekisterin nimi


Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus sekä asiakkaan Anssi Pentsinen Consulting Oy:lle antama toimeksianto tai Anssi Pentsinen Consulting Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
  • asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Anssi Pentsinen Consulting Oy:n palveluissa
  • asiakassuhteen hallinta ja kehittäminen
  • asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
  • varausten ja tilausten hoitaminen
  • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja tarjoaminen
  • palveluiden maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • tavaroiden ja palvelujen markkinointi
  • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
  • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
  • asiakkaiden ja Anssi Pentsinen Consulting Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen

 1. Rekisterin tietosisältö


Asiakkaan perustiedot

  • nimitiedot / yritystiedot
  • varaajan nimi
  • syntymäaika / y-tunnus
  • postiosoite, postinumero ja toimipaikka
  • laskutusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakastiedot alaikäisistä lapsista vanhemman luvalla

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

  • asiakkaan kansalaisuus
  • asiakasnumero
  • laskunumero
  • maksajannumero
  • kuva
  • laskutustiedot ja maksuvälinetiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

  • varauksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • henkilömäärä
  • erikoisruokavaliot, allergiat
  • ryhmäruokatilaukset

 1. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, sähköisen internetlomakkeen tai varauspalvelun välityksellä sekä tulostettavan matkustajailmoituksen avulla sopimuksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään laskutuksen, palvelujen käytön sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 1. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset 


Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Anssi Pentsinen Consulting Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Anssi Pentsinen Consulting Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Anssi Pentsinen Consulting Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Jos haluat estää Google Analytics-seurannan, voit estää evästeiden tallentamisen selaimen asetuksista tai asentaa selaimeesi lisäosan, jolla estät Google Analytics-seurannan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liikkeitäsi Internetissä voidaan seurata, vaikka toimisitkin näin.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook ja Instagram-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Edellisten lisäksi oin suuri määrä muitakin palveluita, jotka seuraavat toimintaasi. Voit vaikuttaa niihin myös täällä: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Anssi Pentsinen Consulting Oy voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Anssi Pentsinen Consulting Oy:n suoramarkkinointirekisteriin. Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Anssi Pentsinen Consulting Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Anssi Pentsinen Consulting Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Anssi Pentsinen Consulting Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Anssi Pentsinen Consulting Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Anssi Pentsinen Consulting Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Anssi Pentsinen Consulting Oy:n palveluksessa, sekä Anssi Pentsinen Consulting Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 1. Tietojen säilytysaika

Anssi Pentsinen Consulting Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan,
maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Anssi Pentsinen Consulting Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

 1. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Anssi Pentsinen Consulting Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Anssi Pentsinen Consulting Oy
Maistraatinkatu 5 D 90
00240 Helsinki
+ 358 40 761 5743
anssi.pentsinen@hiihtokoulu.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistauduttua asiakkaalta itseltään varmennettuun osoitteeseen. 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työntekijöitä / -hakijoita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.

Ota yhteyttä

Helppo löytää

Tulevana talvena Hiihtokoulu Anssi Pentsisen toimipiste sijaitsee Paloheinä golfilla. Kesätreenit järjestetään ympäri PK-seutua.

Osoite

Kuusmiehentie 13, 00670 Helsinki

Puhelin

+358 40 761 5743

Sähköposti

anssi@hiihtokoulu.fi